final_tsi(6)-4.jpg
final_tsi(4).jpg
ljhgl.jpg
final_tsi(52).jpg
final_tsi(49).jpg
57.jpg
3.jpg
final_tsi_(9).jpg
final_tsi(7)-5.jpg
 singapore: styling RACHAEL CHEONG + SEAH SHAOFEN, hair + makeup KELLIE, models JO + KYIONA  hcmc: styling VIC LEE, hair + makeup DANNY PHAM, production TEE TRUONG, model DASHA NGUYEN  hanoi: styling JINNY N, hair + makeup PHAM HA PHUONG, model TRAN BUI  taipei: styling Lu Yin Yin, hair KAI HOU, makeup LOHSUAN WU, model SHEN XIN RU  bangkok: stylists SAKUYA AOYAKI + VILUXSAYA 'VICKY' BOONJONG, models PPLEARN + MARIA

singapore: styling RACHAEL CHEONG + SEAH SHAOFEN, hair + makeup KELLIE, models JO + KYIONA

hcmc: styling VIC LEE, hair + makeup DANNY PHAM, production TEE TRUONG, model DASHA NGUYEN

hanoi: styling JINNY N, hair + makeup PHAM HA PHUONG, model TRAN BUI

taipei: styling Lu Yin Yin, hair KAI HOU, makeup LOHSUAN WU, model SHEN XIN RU

bangkok: stylists SAKUYA AOYAKI + VILUXSAYA 'VICKY' BOONJONG, models PPLEARN + MARIA

final_tsi(6)-4.jpg
final_tsi(4).jpg
ljhgl.jpg
final_tsi(52).jpg
final_tsi(49).jpg
57.jpg
3.jpg
final_tsi_(9).jpg
final_tsi(7)-5.jpg
 singapore: styling RACHAEL CHEONG + SEAH SHAOFEN, hair + makeup KELLIE, models JO + KYIONA  hcmc: styling VIC LEE, hair + makeup DANNY PHAM, production TEE TRUONG, model DASHA NGUYEN  hanoi: styling JINNY N, hair + makeup PHAM HA PHUONG, model TRAN BUI  taipei: styling Lu Yin Yin, hair KAI HOU, makeup LOHSUAN WU, model SHEN XIN RU  bangkok: stylists SAKUYA AOYAKI + VILUXSAYA 'VICKY' BOONJONG, models PPLEARN + MARIA

singapore: styling RACHAEL CHEONG + SEAH SHAOFEN, hair + makeup KELLIE, models JO + KYIONA

hcmc: styling VIC LEE, hair + makeup DANNY PHAM, production TEE TRUONG, model DASHA NGUYEN

hanoi: styling JINNY N, hair + makeup PHAM HA PHUONG, model TRAN BUI

taipei: styling Lu Yin Yin, hair KAI HOU, makeup LOHSUAN WU, model SHEN XIN RU

bangkok: stylists SAKUYA AOYAKI + VILUXSAYA 'VICKY' BOONJONG, models PPLEARN + MARIA

show thumbnails